Για δεκάδες χρόνια το καπιταλιστικό κράτος καταληστεύει τα ασφαλιστικά ταμεία, με χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα την υπόθεση των «δομημένων ομολόγων», από την οποία τα Ταμεία ζημιώθηκαν με πολλά εκατομμύρια ευρώ.