Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Συντρίβουν το δικαίωμα της νεολαίας στη μόρφωση και στη δουλειά

Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας έχει προσελκύσει το «διττό σύστημα» Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζει η Γερμανία. Το προηγούμενο διάστημα ο υπουργός Παιδείας, Κων. Αρβανιτόπουλος, παρακολούθησε σχετική παρουσίαση από Γερμανούς ειδικούς στις Βρυξέλλες, ενώ το υπουργείο Τουρισμού έχει προαναγγείλει τη στενή συνεργασία με τους Γερμανούς στα πλαίσια της αναμόρφωσης της Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Σε τι όμως συνίσταται το σύστημα μαθητείας που εφαρμόζεται στη Γερμανία; Στα πλαίσια του γερμανικού «μοντέλου», η Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται πρωτίστως στις επιχειρήσεις, όπου οι εκπαιδευόμενοι κάνουν την πρακτική τους και δευτερευόντως στο επαγγελματικό σχολείο. Οι μαθητές περνούν 1-2 μέρες στο σχολείο, όπου παρακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών με γενικές (κατά το 1/3) και επαγγελματικές (κατά τα 2/3) γνώσεις ενώ τις υπόλοιπες 3-4 μέρες της βδομάδας βρίσκονται ως μαθητευόμενοι στις επιχειρήσεις.
Η Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι ο πιο συνηθισμένος δρόμος για τη νεολαία που προέρχεται από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα μετά τη συμπλήρωση της 9χρονης υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης. Η διαφοροποίηση των σχολείων και η κατηγοριοποίηση των μαθητών ξεκινά πολύ νωρίς: Μετά τα πρώτα 4 χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι μαθητές χωρίζονται σε διαφορετικά σχολεία. Οσοι προορίζονται να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρακολουθούν το «Γυμνάσιο», όσοι αξιολογούνται ως μέτριων αποδόσεων κατευθύνονται στο «Τεχνικό Λύκειο» και τέλος, οι πιο αδύναμοι μαθητές τοποθετούνται στο «Επαγγελματικό Λύκειο».
Οι απόφοιτοι των δύο τελευταίων στην πλειοψηφία τους διοχετεύονται στο «διττό σύστημα» της μαθητείας. Πρόκειται για το 65% των μαθητών, ποσοστό που σημαίνει πως οι μαθητευόμενοι ανέρχονται περίπου σε 1,6 εκατομμύρια. Το γερμανικό μοντέλο της μαθητείας αποτελεί την αποκορύφωση ενός ιδιαίτερα ταξικού συστήματος εκπαίδευσης, που κλείνει την πόρτα της εκπαίδευσης στα παιδιά της εργατικής τάξης από την ηλικία των 15 ετών, τους στερεί τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το σχολείο και τα στέλνει μαζικά ως πάμφθηνη εργατική δύναμη στις επιχειρήσεις.
Εκπαιδεύουν οι επιχειρήσεις
Το σύστημα της μαθητείας είναι μονόδρομος για τους νέους που δε συνεχίζουν τις σπουδές στο πανεπιστήμιο, προκειμένου να έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και πρόσβαση σε κάποιο επάγγελμα. Στα πλαίσιά του υπάρχουν 349 ειδικότητες. Ακόμα και για να γίνει κάποιος πωλητής χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει την αντίστοιχη ειδικότητα, για παράδειγμα την ειδικότητα του πωλητή λιανικού εμπορίου, του πωλητή χονδρικού εμπορίου, του πωλητή ηλεκτρικών συσκευών και πάει λέγοντας. Οι ειδικότητες ρυθμίζονται από τις επιχειρήσεις και τις ανάγκες τους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας δημιουργήθηκαν 45 νέες ειδικότητες ενώ 163 υπέστησαν αλλαγές για να προσαρμοστούν καλύτερα στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Το σύστημα της μαθητείας συνδέεται στενά με τη Δια Βίου Μάθηση και την ανάγκη για επανακατάρτιση σε όλη τη διάρκεια του εργάσιμου βίου.
Προϋπόθεση για να ξεκινήσει ένας μαθητής το επαγγελματικό σχολείο, είναι να γίνει πρώτα δεκτός από μια επιχείρηση ως μαθητευόμενος. Οι εταιρείες διαλέγουν από πλήθος υποψηφίων, με αποτέλεσμα πολλά από τα παιδιά που αποφοιτούν από τα κατώτερα Επαγγελματικά Λύκεια να μένουν χωρίς θέση μαθητείας. Η εργασία των μαθητευόμενων γίνεται στα πλαίσια ενός «συμβολαίου εκπαίδευσης» το οποίο ρυθμίζει τη διάρκεια, την αρχή και το τέλος της εκπαίδευσης, το περιεχόμενό της. Η αμοιβή τους χαρακτηρίζεται «συμβολική» και εξαρτάται αποκλειστικά από τον εργοδότη, που δε δεσμεύεται από καμία νομοθετική ρύθμιση. Στην ουσία, δεν πρόκειται για εκπαίδευση αλλά για κανονική δουλειά και μάλιστα χωρίς κανένα δικαίωμα.
Η Επαγγελματική Εκπαίδευση στη Γερμανία λειτουργεί σαν ένα είδος Σύμπραξης ανάμεσα στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ). Οι επιχειρήσεις και τα Επιμελητήρια εμπλέκονται σε αυτή ενεργά: Διαμορφώνουν τις ειδικότητες και το περιεχόμενο σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, είναι αυτοί που παρέχουν την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων στους αποφοίτους και χρηματοδοτούν σε μεγάλο μέρος τη λειτουργία της. Η ετήσια συνεισφορά των επιχειρήσεων υπολογίζεται σε 23 εκατομμύρια ευρώ έναντι 7,8 εκατομμυρίων που συνεισφέρει ο δημόσιος τομέας.
Το όφελος για τις επιχειρήσεις είναι πολλαπλό: Εξασφαλίζουν τη φθηνή εργασία των μαθητευόμενων, προσαρμόζουν την επαγγελματική εκπαίδευση στις απαιτήσεις της κερδοφορίας τους και εκπαιδεύουν το αυριανό εργατικό δυναμικό ώστε να ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτές. Εύλογα, επομένως, η γερμανική πείρα είναι πέρα για πέρα ελκυστική και για τους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα. Από τη μεριά τους οι Γερμανοί είναι παραπάνω από πρόθυμοι να «εξάγουν» το μοντέλο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζουν, όπως το κάνουν ήδη στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο έχει ήδη φροντίσει να πάρει τη γνώμη των άμεσα ενδιαφερόμενων, δηλαδή των επιχειρήσεων. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του Επιμελητηρίου αποτυπώνουν τη θετική άποψη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας: Οι επιχειρήσεις, σε μεγάλο μέρος τους, απάντησαν πως γνωρίζουν το γερμανικό μοντέλο και δήλωσαν σε ποσοστό 75% πρόθυμες να δημιουργήσουν θέσεις για μαθητευόμενους.
Μαθητεία στην εκμετάλλευση
Το ενδιαφέρον των εργοδοτών είναι λογικό και δεδομένο. Αυτό που είναι πρόκληση είναι η προσπάθεια να παρουσιαστεί το «γερμανικό μοντέλο» ως ένα σύστημα που τους συμφέρει «όλους», νέους εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Αυτή την εντύπωση επιδιώκουν να καλλιεργήσουν στη νεολαία συνδέοντας τη συζήτηση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση με τα θηριώδη ποσοστά της ανεργίας στους νέους και παρουσιάζοντας την παράδοσή της στα χέρια του κεφαλαίου σαν «αντίδοτο» στην ανεργία.
Ομως, η ανεργία δεν οφείλεται στην εκπαίδευση, ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσής της. Είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, τον συνοδεύει πάντα, ακόμα και στις περιόδους της καπιταλιστικής ανάπτυξης ενώ διογκώνεται την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης. Ακόμα και στη Γερμανία, η ανεργία δεν είναι πρόβλημα ανύπαρκτο. Στους νέους κάτω των 25 ετών το ποσοστό της φτάνει το 8,1%. Οσο για τους νέους που ολοκληρώνουν με επιτυχία την επαγγελματική εκπαίδευση, μόλις το 57% προσλαμβάνεται από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργαζόταν στα πλαίσια της μαθητείας. Τέλος, ένας αριθμός νέων δεν καταφέρνει να βρει μια θέση μαθητείας σε κάποιον εργοδότη και μένει για το λόγο αυτό έξω από την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα νέα συμφωνητικά μαθητείας το 2010 ανήλθαν σε 560.073, που είναι το τρίτο πιο χαμηλό νούμερο που έχει σημειωθεί από το 1992.
Η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας δεν είναι να εκδιωχθούν από το σχολείο τα παιδιά της εργατικής - λαϊκής οικογένειας και να εξαναγκαστούν να στραφούν σε μια διαδικασία που πίσω από τον τίτλο «επαγγελματική εκπαίδευση» δεν κρύβει τίποτε άλλο παρά τη δουλειά χωρίς δικαιώματα.
Στο γερμανικό, όπως και σε όποιο άλλο «μοντέλο» με το οποίο προσπαθούν να τους πείσουν πως υπάρχει «αμοιβαίο όφελος» ανάμεσα σε εργαζόμενους και καπιταλιστές, οι νέοι της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων να απαντήσουν απορρίπτοντας το μονόδρομο της καπιταλιστικής ανάπτυξης που θέλει τους εργαζόμενους να υπηρετούν τους κεφαλαιοκράτες και να θυσιάζουν τις ανάγκες τους στο βωμό των κερδών τους.
Η νεολαία, και ειδικά το κομμάτι της που βρίσκεται σήμερα στους χώρους της κατάρτισης και της μαθητείας αλλά και στις ουρές της ανεργίας, πρέπει να κρίνει με βάση της δικές της σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα να ικανοποιηθούν: Με βάση την ανάγκη να φοιτούν όλα τα παιδιά ως τα 18 τους χρόνια στο σχολείο και να μη βγαίνει κανένα πρόωρα στο μεροκάματο για να τα βγάλει πέρα η οικογένειά του. Με βάση την ανάγκη για ενιαίο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δημόσιο και δωρεάν και όχι ακριβοπληρωμένη και με ημερομηνία λήξης κατάρτιση. Με βάση την ανάγκη να έχουν όλοι σταθερή δουλειά με αναβαθμισμένα εργασιακά δικαιώματα, αντί να υποχρεώνονται οι νέοι εργαζόμενοι να πηγαινοέρχονται από τον εργασιακό μεσαίωνα στις ουρές της ανεργίας.

Ευτυχία ΧΑΪΝΤΟΥΤΗ

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ - ΕΘΕΣΑΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣΣυναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Πρέπει να σημάνει συναγερμός!
Στις 12/12/2012 τέθηκε σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικός από τα Γιαννιτσά, επειδή, σαν Προϊστάμενος τότε του αντίστοιχου Γραφείου, είχε δεχτεί την εκπρόθεσμη δικαιολόγηση απουσιών του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου Γ.Ε.Λ. Γιαννιτσών για μαθητές με σοβαρά προβλήματα υγείας!
Δηλαδή, τιμωρήθηκε, επειδή λειτούργησε με αμιγώς παιδαγωγικά κριτήρια.
Πρόκειται για την γνωστή ιστορία του 2ου Γ.Ε.Λ. Γιαννιτσών, όπου 40 εκπαιδευτικοί του σχολείου και ο Προϊστάμενος τότε του Γραφείου έχουν δεχτεί μήνυση από τον πρώην διευθυντή του σχολείου, για την εκπρόθεσμη δικαιολόγηση απουσιών. Μάλιστα, οι 41 συνάδελφοι πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί από το δικαστήριο!
Αυτή είναι η δήθεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη! Να καταδικάζει εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα σε μαθητές, αλλά να βγάζει νόμιμο το χαράτσι της ΔΕΗ! Να νομιμοποιεί το Μνημόνιο, αλλά να βγάζει παράνομες τις απεργίες, να καταδικάζει όσους αγωνίζονται κόντρα στη βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης-πλουτοκρατίας-Ε.Ε.-Τρόικας.
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ προειδοποίησαν από την πρώτη στιγμή για το που στοχεύει το νέο πειθαρχικό δίκαιο! Δεν έχουν στο νου τους να ξεμπερδεύουν με όσους αποκαλούν «επίορκους».
Στοχεύουν στην τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών, γενικότερα των δημοσίων υπαλλήλων. Θέλουν τον εκπαιδευτικό να φοβάται να διδάξει την ιστορική και επιστημονική αλήθεια, να φοβάται να πράξει το παιδαγωγικό του καθήκον απέναντι στα παιδιά του λαού, να φοβάται να πάει κόντρα στους αντιδραστικούς νόμους, στα αντιδραστικά αναλυτικά προγράμματα κλπ…

Διαμορφώνουν ένα αστικό κράτος πιο αντιλαϊκό, πιο συγκεντρωτικό, πιο αυταρχικό, πιο άμεσα υποστηρικτικό στην οικονομική δραστηριότητα του κεφαλαίου.
Θέλουν, με άλλα λόγια, εκπαιδευτικούς με σκυμμένο το κεφάλι και μαθητές αμόρφωτους, για να δουλεύουν αύριο «ήλιο με ήλιο», χωρίς δικαιώματα!

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν στις 19/12/2012 (ημέρα πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας) δυναμική κινητοποίηση στην Περιφερειακή Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτώντας την άμεση ανάκληση της απόλυσης.

Το ΠΑΜΕ έφερε το θέμα και στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ (17/12/2012). Πρότεινε:

Α) την άμεση πραγματοποίηση κινητοποίησης της ΟΛΜΕ, από κοινού με τις πέντε ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης, στην Περιφερειακή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 21/12/2012.

Β) την πραγματοποίηση απεργίας αρχικά στο νομό Πέλλας, αμέσως μετά τις γιορτές, με προοπτική κλιμάκωσης. Αντίστοιχη απόφαση ενάντια στις απολύσεις και στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών από νομό σε νομό, έχει λάβει και η Γενική Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, ενώ δέχτηκε ομόφωνα τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΜΕ, τελικά δεν πραγματοποίησε την κινητοποίηση στην Περιφερειακή Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας.

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Λέσβου: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
                        ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ

Η Γάζα χτυπιέται ανελέητα από τις  στρατιωτικές  δυνάμεις του Ισραήλ  με δεκάδες θύματα που ανάμεσά τους είναι και μωρά παιδιά. Την ίδια ώρα που  η ισραηλινή κυβέρνηση ετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επέμβαση στη Λωρίδα της Γάζας, η ελληνική κυβέρνηση, δεμένη στο άρμα των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών, τηρεί στάση επικίνδυνη και για τον ελληνικό λαό.

Εξισώνει το θύτη με το θύμα.

Διευκολύνει τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για μια «μεγάλη» Μέση Ανατολή.
Στρώνει το έδαφος για την επέκταση της επέμβασης στη Συρία και στη συνέχεια και στο Ιράν. Στάση που υπηρετεί τα συμφέροντα των  ΗΠΑ του Μπάρακ Ομπάμα και της   Ευρωπαϊκής  Ένωσης.
 Ο παλαιστινιακός λαός για μια ακόμη φορά  ξεριζώνεται και δολοφονείται.
Η κατάπτυστη στρατιωτική συμφωνία που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση με το Ισραήλ και η απόλυτη ταύτισή της με τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του Ισραήλ στην περιοχή, αποδεικνύουν ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι ήδη συμμέτοχος στα ευρύτερα ιμπεριαλιστικά σχέδια και δε θα διστάσει να παράσχει γη και ύδωρ για την επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μια τέτοια προοπτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και για τον ελληνικό λαό.
Επιπλέον η ελληνική κυβέρνηση παρεμποδίζει την  αναχώρηση από ελληνικά λιμάνια των πλοίων που συμμετέχουν στο στόλο «Ελευθερίας» που σκοπό έχει να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.
 Η πάλη σήμερα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους είναι άμεσα δεμένη και με την πάλη σε κάθε χώρα για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων. Γι’ αυτό η κυβέρνηση πρέπει να καταδικαστεί μαζικά από το λαό και τη νεολαία για τη στάση της απέναντι στο λαό της Παλαιστίνης.
 


Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Λέσβου :ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΤο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Λέσβου αποφασίζει και καλεί τα κόμματα της Βουλής να ψηφίσουν την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για κατάργηση των Μνημονίων, των Δανειακών Συμβάσεων, των Μεσοπρόθεσμων Προγραμμάτων και των Εφαρμοστικών Νόμων.
Τέρμα οι θυσίες για την σωτηρία των δανειστών και των τραπεζιτών.
Ενότητα, Αγώνας, Συμμαχία για να μην περάσουν τα νέα βάρβαρα μέτρα.
Με αφορμή ακόμη το γεγονός ότι δεν τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για κατάργηση των μνημονίων, θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να το πράξει  ο ίδιος ο λαός με τα χέρια του.
 Να παλέψει για την ουσιαστική κατάργησή τους και τη μετεξέλιξη της πάλης αυτής σε πάλη κατά της ΕΕ και για διέξοδο υπέρ του λαού από την κρίση. Όμως, το γεγονός ότι δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία, όπως και δε θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή με ερμηνεία του Συντάγματος ότι δεν πρέπει να παίρνονται από τη Βουλή αποφάσεις που ανεβάζουν το δημοσιονομικό κόστος, βγαίνει το απλό συμπέρασμα: Ότι  το αστικό Κοινοβούλιο  θωρακίζεται και συνταγματικά και με νόμους, ούτως ώστε οι αποφάσεις που παίρνονται από αυτό να αναπαράγουν το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα και κυρίως να διασφαλίζουν την οικονομική κυριαρχία της τάξης που κατέχει τον πλούτο.
Ο λαός πρέπει να ανατρέψει την εξουσία των μονοπωλίων, να δημιουργήσει τη δική του κοινωνία με γνήσιους λαϊκούς θεσμούς, με αντιπροσώπους που θα υπηρετούν το λαό και μόνο αυτόν.

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Να σταματήσουν οι επιχειρούμενες συμπτύξεις στα σχολεία


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Να σταματήσουν οι επιχειρούμενες συμπτύξεις στα σχολεία
Με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή, προς τον υπουργό Παιδείας, οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Διαμάντω Μανωλάκου και Σπύρος Χαλβατζής, επισημαίνουν:
«Το υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια της γενικότερης αντιλαϊκής και αντιεκπαιδευτικής θύελλας, που πλήττει τη λαϊκή οικογένεια, προωθεί γοργά τις αναδιαρθρώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, προχωρώντας σε νέες, μεγάλης κλίμακας, συγχωνεύσεις σχολείων το επόμενο διάστημα αλλά και σε συμπτύξεις τμημάτων, που γίνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
Στην κατεύθυνση αυτή είχαμε πριν δύο χρόνια σαρωτικές συγχωνεύσεις, συμπτύξεις, υποβιβασμούς και καταργήσεις 2.000 σχολείων. Ομως η κατάσταση δε σταμάτησε εκεί. Το υπουργείο Παιδείας και πέρυσι προχώρησε σε νέες συμπτύξεις συγχωνεύσεις, αλλά φέτος φαίνεται πως εντείνει την προσπάθειά του αυτή στα πλαίσια και της νέας μεγαλύτερης αντιλαϊκής επίθεσης ενάντια στα λαϊκά στρώματα. Ακούγεται ότι προωθούνται αρνητικές μεταβολές σε πάνω από 1.500 σχολεία!
Ετσι, εν μέσω σχολικής χρονιάς, καταστρατηγώντας ακόμα και τους αντιδραστικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί (ν.3848/2010) και κυρίως καταπατώντας κάθε παιδαγωγικό κριτήριο, καθημερινά συμπτύσσονται τμήματα, στοιβάζονται οι μαθητές σε πολυμελή τμήματα και μετακινούνται ακόμα εκπαιδευτικοί. Να σημειώσουμε ότι πολλά σχολεία έχουν μόλις σταθεροποιήσει το πρόγραμμά τους, ενώ άλλα βρίσκονται ακόμα σε μεταβατική λειτουργία με πρόγραμμα που αλλάζει διαρκώς λόγω κενών και συμπτύξεων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι συμπτύσσονται ακόμα και τμήματα που αφορούν στις κατευθύνσεις που έχουν επιλέξει οι μαθητές του Λυκείου, όπως έγινε με το 3ο Λύκειο Βύρωνα, με αποτέλεσμα οι μαθητές και οι οικογένειές τους  να αναγκάζονται να στέλνουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια για να καλύψουν το κενό που αφήνει η παρακολούθηση άλλης κατεύθυνσης από αυτής που έχει επιλέξει αρχικά το παιδί τους και στην οποία πρόκειται να εξεταστεί στο τέλος της χρονιάς αλλά και στις πανελλαδικές! Ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ότι εξαναγκάζονται βίαια οι μαθητές αυτοί να αναπροσαρμόσουν πλήρως τους στόχους τους για το μέλλον τους.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός:
Τι μέτρα πρόκειται να πάρει ώστε να σταματήσει κάθε μεταβολή των σχολείων και κάθε μετακίνηση των εκπαιδευτικών ώστε να λειτουργήσουν επιτέλους πλήρως όλα τα δημόσια σχολεία;
Προτίθεται να προχωρήσει σε σύγχρονο πρόγραμμα σχολικής στέγης υπαγμένο στο κράτος και κατάργηση των ΣΔΙΤ»;