Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Με διαδικασία «κατεπείγοντος» το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο

Έτοιμη να προωθήσει άμεσα για ψήφιση και εφαρμογή το νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δηλώνει η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο «Για την «αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» συζητείται τη Δευτέρα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Με τις ρυθμίσεις του, το λύκειο αποκτά χαρακτήρα πιο ελιτίστικο, απομακρύνεται από την παροχή γενικής παιδείας, συνδέεται πιο στενά με την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε ένα σύστημα που συνολικά κάνει την παιδεία ζήτημα οικονομικών αντοχών, πιο ταξική. Και αν αυτό είναι το «μαστίγιο» για τα παιδιά της εργατικής τάξης ώστε αποθαρρυμένα να «επιλέξουν» το δρόμο της κατάρτισης μετά το λύκειο, το νομοσχέδιο προσφέρει και το «καρότο» με κάλπικες υποσχέσεις για άμεση και σίγουρη δουλειά.

Λύκειο προσδεδεμένο με την πρόσβαση στα ΑΕΙ.
Η βαθμολογία και στις τρεις τάξεις, σε όλα τα μαθήματα, γίνεται κομμάτι της διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών να επεκτείνεται και τα φροντιστήρια να αποκτούν «αναβαθμισμένο» ρόλο. 

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις γίνονται ενδοσχολικά μεν, αλλά με τα μισά θέματα να τα καθορίζει ο καθηγητής και τα άλλα μισά να αντλούνται με κλήρωση από «τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας». Η «τράπεζα θεμάτων» εισάγεται με το νομοσχέδιο και ορίζεται ότι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία της θα είναι ο νεοσύστατος «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Δεν διευκρινίζεται όμως τίποτα παραπάνω στο νομοσχέδιο σε σχέση με το πώς θα λειτουργεί η τράπεζα, σε ποιους θα είναι προσβάσιμη, κάθε πότε θα ανανεώνεται κ.ο.κ. Ο ίδιος οργανισμός θα προσδιορίζει επίσης την εξεταστέα ύλη «με θεματικό προσδιορισμό». Αυτή η διατύπωση αφήνει περιθώρια να ερμηνευτεί ότι παύει ο προσδιορισμός της ύλης πάνω σε συγκεκριμένες σελίδες του σχολικού βιβλίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή και την απόλυση του μαθητή σε κάθε τάξη είναι να έχει γενικό βαθμό πάνω από 10 και μέσο όρο προφορικής και γραπτής βαθμολογίας πάνω από 10 στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά (γενικής παιδείας) και στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο μαθητής, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα απαιτείται βαθμός πάνω από 8. Αν ο γενικός του βαθμός είναι κάτω από 10 επαναλαμβάνει την τάξη, ενώ αν έχει γενικό πάνω από 10 και πέσει κάτω από τη βάση (10 και 8 αντίστοιχα) σε επιμέρους μαθήματα επανεξετάζεται σε αυτά τα μαθήματα.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν ένα από τα πέντε «επιστημονικά πεδία ειδίκευσης» ανάλογα με τις σπουδές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν και εφόσον πάρουν απολυτήριο λυκείου, εξετάζονται πανελλαδικά στα τέσσερα μαθήματα που αντιστοιχούν στο πεδίο ειδίκευσής τους. Για την επιλογή για την Ανώτατη Εκπαίδευση προσμετρώνται οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις και ο «βαθμός προαγωγής και απόλυσης», τον οποίο συγκροτούν οι γενικοί βαθμοί της Α', Β' και Γ' Λυκείου πολλαπλασιαζόμενοι με τους συντελεστές 0.4, 0.7 και 0.9 αντίστοιχα.

Ενίσχυση της κατάρτισης.
Η πρόθεση να στρέψει περισσότερα παιδιά στην πρόωρη κατάρτιση αντί να ικανοποιήσει τη σύγχρονη ανάγκη για παροχή γενικής, στέρεης γνώσης μέχρι την ηλικία των 18 ετών, ομολογείται και στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, όπου εμφανίζεται ως αρνητική η προτίμηση στο Γενικό Λύκειο.

Ως «εναλλακτική» προβάλλονται το Επαγγελματικό Λύκειο και οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που θα αντικαταστήσουν τις ΕΠΑΣ.
Δομές της επαγγελματικής κατάρτισης θα είναι επίσης τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και τα Κολέγια που θα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και δίνεται η δυνατότητα να λειτουργούν και από ιδιώτες. Χαρακτηριστικό των νέων ρυθμίσεων είναι η επέκταση στα παραπάνω του θεσμού της «μαθητείας», της εκμετάλλευσης και τζάμπα εργασίας. Στα ΕΠΑΛ η μαθητεία θα γίνεται σε ένα τέταρτο έτος «προαιρετικό» αλλά στην ουσία υποχρεωτικό προκειμένου ο σπουδαστής να πάρει ένα πιστοποιημένο πτυχίο.

πηγή: εφημερίδα Ριζοσπάστης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου