Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Ακόμα χειρότεροι όροι ασφάλισης και συνταξιοδότησης

Ό,τι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα θα εφαρμοστεί «με όμοιο τρόπο» και στον δημόσιο, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων.
 
Το σχέδιο της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό αφορά και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα, καθώς προβλέπεται να έρθει και δεύτερο σχέδιο που θα ρυθμίζει με «όμοιο τρόπο» τα του Δημοσίου. Το σχέδιο επιφέρει μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις, αφού προηγουμένως η συγκυβέρνηση είχε αυξήσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με το τρίτο μνημόνιο.

Το νέο σχέδιο αλλάζει προς το χειρότερο τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για όλους τους εργαζόμενους και στο Δημόσιο, χωρίς καμιά διάκριση σε «παλιούς» και «νέους» ασφαλισμένους. Διατηρεί (κατ' αναλογία του προηγούμενου αντιασφαλιστικού νόμου Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, ν. 3865/2010, που αφορούσε τους δημοσίους υπαλλήλους) το «σπάσιμο» της σύνταξης σε «εθνική» και «ανταποδοτική».
 
Η «εθνική» υπολογίζεται σήμερα στα 384 ευρώ και θα δίνεται σε όποιον έχει τουλάχιστον 15 έτη εργασίας. Από εκεί και πέρα, χειροτερεύει τον τρόπο υπολογισμού της «ανταποδοτική» σύνταξης που στο άθροισμά της με την «εθνική» καταλήγει σε ψίχουλα, πολύ λιγότερα και από αυτά που έδιναν οι προηγούμενοι αντιασφαλιστικοί νόμοι.
 
Στη συνέχεια, δίνουμε ένα συγκριτικό παράδειγμα για το τι θα έπαιρναν με τον ισχύοντα αντιασφαλιστικό νόμο (πρόκειται για το νόμο 3029/2002, καθώς ο νόμος 3865/2010 δεν πρόλαβε ουσιαστικά να εφαρμοστεί) και τι θα πάρουν με το ακόμα χειρότερο σχέδιο της συγκυβέρνησης οι υπάλληλοι και των τεσσάρων κατηγοριών εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας, Υποχρεωτικής, στο εξής ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, αντίστοιχα) αν συνταξιοδοτούνταν την 1 Γενάρη 2016.
 
Το παράδειγμα με την 35ετία
Το παράδειγμα αφορά σε υπαλλήλους με 35 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο και ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που είχαν διαμορφωθεί τον Οκτώβρη του 2011, «παγωμένες» ήδη από τον Ιούλη του 2011 μέχρι και σήμερα.
 
Υπάλληλος ΠΕ:
  • Με το ισχύον καθεστώς (νόμος 3029/2002) θα έπαιρνε σύνταξη 1.334,39 ευρώ μεικτά.
  • Με το σχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η σύνταξη (ανταποδοτική και εθνική) θα είναι 882,09 ευρώ μεικτά. Μείωση 34,39%!
Υπάλληλος ΤΕ:
  • Με το καθεστώς που ισχύει θα έπαιρνε σύνταξη 1.288,31 ευρώ μεικτά.
  • Με το σχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η σύνταξη (ανταποδοτική και εθνική) θα είναι 859,28 ευρώ μεικτά. Μείωση 33,3%!
Υπάλληλος ΔΕ:
  • Με το καθεστώς που ισχύει θα έπαιρνε σύνταξη 1.155,88 ευρώ μεικτά.
  • Με το σχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η σύνταξη (ανταποδοτική και εθνική) θα είναι 805,3 ευρώ μεικτά. Μείωση 30,33%!
Υπάλληλος ΥΕ:
  • Με το καθεστώς που ισχύει θα έπαιρνε σύνταξη 1.005,53 ευρώ μεικτά.
  • Με το σχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η σύνταξη (ανταποδοτική και εθνική) θα είναι 744,76 ευρώ μεικτά. Μείωση 25,93%!
Κρυφά και φανερά χτυπήματα
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε δύο πράγματα: Το πρώτο είναι ότι στα παραπάνω παραδείγματα δεν συνυπολογίζεται η πρόβλεψη του σχεδίου ότι εάν υπάρχει διαφορά στη σύνταξη πάνω από 20% μεταξύ του παλιού και νέου τρόπου υπολογισμού, θα δίνεται μέρος (50% έως 25%) αυτής της διαφοράς ως «προσωπική», μόνο για τα χρόνια 2016, 2017 και 2018. Από το 2019 θα δίνεται αποκλειστικά το μειωμένο ποσό που προκύπτει με το νέο τρόπο υπολογισμού.
 
Ως προς τον υπολογισμό, προκύπτει ένα ακόμα ζήτημα. Το σχέδιο προβλέπει ότι ο υπολογισμός γίνεται επί των αποδοχών «που υπόκεινται σε εισφορές». Όμως, οι δημόσιοι υπάλληλοι ξεκίνησαν να πληρώνουν εισφορές από το 1993 και μετά. Έτσι μπαίνει το ερώτημα αν στον υπολογισμό θα λαμβάνεται ή όχι υπόψη και το κομμάτι του εργάσιμου βίου για το οποίο δεν παρακρατούνταν εισφορές και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Πρόκειται για παγίδα, που κρίνει πολλά σε σχέση με το ύψος των συντάξεων.
 
Ως προς την αναπηρία (περιπτώσεις τετραπληγίας, μεταμοσχεύσεων και λοιπών σοβαρών ασθενειών) προβλέπεται η χορήγηση μόνο ενός επιδόματος, ενώ μέχρι τώρα στο Δημόσιο, όσοι είχαν τουλάχιστον 15 χρόνια υπηρεσίας, έβγαιναν με πλήρη σύνταξη, ανεξάρτητα από ηλικία και έπαιρναν και ένα επίδομα. Ακόμα, μειώνεται η προσαύξηση της σύνταξης για το τρίτο παιδί από τα 120 στα 80 ευρώ και καταργείται η παροχή της και στους δύο συζύγους, καθώς προβλέπεται να δίνεται μόνο στον έναν.
 
Επικουρικές - Μετοχικό - ΤΠΔΥ
Μειώσεις θα γίνουν και στις επικουρικές συντάξεις, αφού και εδώ ο υπολογισμός γίνεται με μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης επί του μέσου όρου των αποδοχών του συνολικού εργάσιμου βίου, ενώ αυξάνεται η εισφορά για την επικουρική ασφάλιση από 3% σε 3,5%.
 
Για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δε γίνεται καμία αναφορά, ωστόσο έχει ήδη αποφασιστεί η μείωση του «μερίσματος» κατά 50%. Τόσο την επικουρική σύνταξη όσο και το μέρισμα, που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους εργαζόμενους, η συγκυβέρνηση και οι «λαγοί» της (βλ. κόμμα Λεβέντη) θέλουν να τα εμφανίσουν όχι ως παροχές που έχουν πληρωθεί από τις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά ως «δεύτερες» και «τρίτες συντάξεις» που θα πρέπει να κοπούν!
 
Ακόμα για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) προβλέπεται η μείωση του εφάπαξ κατά 10% και αυτό το μέτρο θα ισχύσει και για όσες αιτήσεις δικαιούχων εκκρεμούν, οι οποίες ξεπερνούν τις 65.000.
 
Τέλος, μπαίνουν ανώτατα όρια στην καταβολή της σύνταξης, στα 2.304 ευρώ. Εδώ μπαίνει το ερώτημα τι θα γίνει με τις κατηγορίες ασφαλισμένων που λόγω του επαγγέλματος (π.χ. γιατροί, μηχανικοί κ.ά. που απασχολούνται στο Δημόσιο) ασφαλίζονται και πληρώνουν εισφορές σε δύο Ταμεία για κύριες συντάξεις και το συνολικό ποσό της σύνταξης ξεπερνά το πλαφόν αυτό.
 
Τα παραπάνω επαληθεύουν ότι το νέο σχέδιο επιφέρει δριμύ χτύπημα και στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και πως η κατάσταση θα είναι ακόμα χειρότερη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, που, εκτός των άλλων, έρχονται αντιμέτωποι με την ανεργία, τις προσωρινές και ευέλικτες μορφές απασχόλησης.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου