Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

«ΜySchool»: Εργαλείο προώθησης των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του υφυπουργού Παιδείας καλούνται οι διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμπληρώνουν, στα πλαίσια του νέου πληροφοριακού συστήματος «mySchool» πλήθος λεπτομερειών από τη ζωή του σχολείου, σε καθημερινή βάση!

Το νέο πληροφοριακό σύστημα μόνο αθώο δεν είναι, μόνο εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς και μορφωτικούς σκοπούς δεν έρχεται να επιτελέσει.

Δεν αποτυπώνει απλά τη σχολική πραγματικότητα, όπως σπεύδει να το παρουσιάσει το Υπουργείο Παιδείας αλλά αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο προώθησης της πολιτικής των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Μελετώντας το νέο σύστημα, τη φιλοσοφία του, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις οδηγίες που έχουν σταλεί, αλλά και τα όσα έχει κατά καιρούς δηλώσει για το θέμα αυτό η ηγεσία του Υπουργείου, προκύπτουν κρίσιμα ζητήματα:

Καρτέλες των μαθητών: Περιλαμβάνουν όλα τα προσωπικά τους δεδομένα, από διεύθυνση, τηλέφωνο έως το ΑΜΚΑ τους. Η σχολική μονάδα έχει σε ηλεκτρονική βάση τα άκρως απαραίτητα στοιχεία των μαθητών της. Γιατί θα πρέπει άραγε το Υπουργείο να έχει όλα τα προσωπικά δεδομένα σε κεντρικό επίπεδο; Τι θα εξυπηρετήσει η συγκέντρωση των μαθητών όλης της χώρας και μάλιστα με στοιχεία αυστηρά προσωπικά σε κεντρικό επίπεδο;

Καταγραφή των απουσιών των μαθητών σε καθημερινή βάση: Σε τι εξυπηρετεί η κεντρική πανελλαδική καταγραφή των απουσιών όλων των μαθητών της χώρας; Γιατί θα πρέπει άραγε όλα τα στοιχεία της φοίτησής τους π.χ. επίδοση, έλεγχοι, απολυτήρια, μετακινήσεις κ.λπ. να καταγράφονται κεντρικά; Ποιος εκπαιδευτικός λόγος υπαγορεύει την ανάγκη αυτή;

Άδειες των εκπαιδευτικών: Γιατί θα πρέπει και οι άδειες των εκπαιδευτικών να καταγράφονται αναλυτικά στο πληροφοριακό σύστημα αφού από την ισχύουσα νομοθεσία η αρμοδιότητα έγκρισης ανήκει (μέχρι σήμερα τουλάχιστον) στην υπηρεσία (Δ/νσεις Εκπαίδευσης) μέσω των αρμοδίων οργάνων της;

Καταγραφή των απεργιών και των στάσεων εργασίας σε κεντρική αποτύπωση η οποία δεν έχει σχέση με τη μισθοδοσία αλλά γίνεται ανά σχολική μονάδα ποια σκοπιμότητα έρχεται να εξυπηρετήσει;

Η απάντηση στους παραπάνω προβληματισμούς αλλά και σε πολλούς άλλους που ανακύπτουν, όσο κανείς μελετά σε βάθος το νέο σύστημα είναι ότι, η καθιέρωση της χρήσης του στο χαμηλότερο επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης, στο επίπεδο δηλαδή της σχολικής μονάδας, αποτελεί άκρως πολιτική πράξη και όχι απλά λειτουργική βελτίωση, τεχνοκρατικού επιπέδου.

Μέσα από την ανάπτυξη ενός κεντρικού, άκρως συγκεντρωτικού συστήματος, πολύ εκτεταμένου και εξαντλητικά λεπτομερειακού, η Κυβέρνηση αποσκοπεί στον ασφυκτικό έλεγχο της σχολικής ζωής και στη δημιουργία κλίματος φόβου, προκειμένου να «καταστείλει» τις ενστάσεις και αντιστάσεις των εκπαιδευτικών όσο πιο «χαμηλά» γίνεται, σε επίπεδο ακόμα σχολικής μονάδας, προτού αυτές τυχόν αποκτήσουν μαζικά χαρακτηριστικά, μέσα από την παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Η ένταση του  ασφυκτικού κατασταλτικού ελέγχου στα σχολεία αποτελεί βασική κυβερνητική επιλογή εν όψει και της σχεδιαζόμενης αξιολόγησης. 
Η καταγραφή της επίδοσης των μαθητών δένεται με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την κατηγοριοποίησή της αλλά και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Η πορεία προς την ηλεκτρονική καταγραφή των φακέλων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, των προγραμμάτων που υλοποιούνται στη σχολική μονάδα, των portfolio, κλπ. περνά προοπτικά μέσα από την θεσμοθέτηση και λειτουργία του «mySchool».

Οι απουσίες των μαθητών αποτελούν μετρήσιμο δείκτη που σχετίζεται με τη μαθητική διαρροή η οποία με τη σειρά της δένεται με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού. 

Το σύστημα με τα δεδομένα που θα περιέχει θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την προώθηση της κυβερνητική πολιτικής των καταργήσεων ή συγχωνεύσεων τμημάτων, τάξεων, τομέων ακόμα και σχολικών μονάδων, μέσα από τη λήψη αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο. 

Τα στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο (Δ/ντές σχολείων, Δ/ντές εκπαίδευσης) καλούνται να εποπτεύσουν σε καθημερινή βάση τη σωστή τροφοδοσία και λειτουργία του συστήματος. 
Οι όποιες στρατηγικές αποφάσεις θα λαμβάνονται κεντρικά από την πολιτική ηγεσία με τη συνδρομή «εξωθεσμικών» μηχανισμών υποστήριξης και επεξεργασιών(«διαδικασία outsourcing» – ανάθεση σε εταιρείες εξωτερικών συμβούλων).    

Το «mySchool» αποτελεί τελικά ένα ακόμα μηχανισμό στο οπλοστάσιο της κυβέρνησης προκειμένου να προωθήσει και να επιβάλει την πολιτική της Ε.Ε. στο χώρο της εκπαίδευσης για το σχολείο «της αγοράς και των χορηγών». 

1 σχόλιο:

  1. Η αστική τάξη και τα επιτελεία της γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι αδύνατον να υλοποιούνται αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα οι αντιδραστικές τομές στην παραγωγή και στην οικονομία, αν το εκπ/κό σύστημα δεν είναι ικανό εκ των προτέρων να τις νομιμοποιεί και σχεδιασμένα να προετοιμάζει την αποδοχή τους.
    Κεντρική στόχευση του myschool είναι η άσκηση πίεσης στους εκπ/κούς για να γίνουν πρόθυμοι και ενεργητικοί υποστηρικτές των αναδιαρθρώσεων και των αντιδραστικών ιδεολογικών – παιδαγωγικών – διδακτικών κτλ αντιλήψεων ώστε να επιδρούν δραστικά και δυναμικά στη συνείδηση της νεολαίας.
    Η ικανότητα αφομοίωσης – η εύστοχη εφαρμογή των σχεδιασμών ( πλήρης και λεπτομερής καταγραφή τους θα γίνεται σε όλες τις πτυχές του myschool – αξιολόγηση ,αυτοαξιολόγηση … ) , η συμμόρφωση δηλαδή με τον επαγγελματία εκπ/κό ευρωπαϊκών προδιαγραφών που προπαγανδίζεται, θα αποξενώσουν εντελώς τον εκπ/κό από την εργατική τάξη και τους αγώνες της και θα τον κάνουν να εγκαταλείψει παντελώς τα όποια παιδαγωγικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά του.
    Δίπλα σ’ αυτή τη μάζα των υποτακτικών και ανασφαλών υπαλλήλων – εκπ/κών θα κορδώνεται μια ολιγάριθμη στελεχική κάστα ( Δ/ντές Εκπ/σης – Περ. Δ/ντές – Σχολικοί Σύμβουλοι – Υπεύθυνοι Προγραμμάτων …) που και μέσω του myschool θα ελέγχουν και θα επιβάλλουν την κυρίαρχη εκπ/κή πολιτική.

    ΑπάντησηΔιαγραφή